Услуги

1. Анализ на съществуващият работен процес.
2. Предложение за оптимизирането му.
3. Обезпечаване на идеята с машини и съоръжения.
4. Разработване на технология.
5. Разработване на нови продукти (3D дизайн, прототипи, тестови образци, изработване на 
еталонни образци). 
6. Разработване на компаунди за съответните нужди.
7. Предпроектно проучване за ново производство.
8. Съдействие за финансирането на проекта.
9. Управление на проекта.
10. Абонамента поддръжка на процесите и разработените от нас решения.

Реклама